Rugao se lonac loncu a oba su crna od Slavonije do mora sa težnjama za jezičnom čistoćom preporodne domoljubne slobode


Disertacija iliti razgovor darovan gospodi u brisanom prostoru i skupljanje narodnog blaga kao odraz sveopće europske slike ovoga doba*
Ja u međunarodnoj zajednici suverenih naroda, nekakve predodžbe o hrvatskome jeziku porijeklo tuđica kao i neka moja svijest o kontinuitetu hrvatske jezične i književne baštine,hrvatske novotvorenice i kako izgleda deklaracija o položaju moga jezika kao i jezika drugih stanovnika ovoga naselja u kojem živim kao i naša jezična baština. 
O Hrvatskoj mati i ocu*ako neće Muhamed brdu (brijegu) hoće brdo (brijeg) Muhamedu (ob. u dobroj volji i prisnom ophođenju) ako ti ne dođeš (ne posjetiš) mene ili drugoga, doći ću (posjetit ću) ja tebe.
1622., u ime pape Grgura XV., u kojem se zapovijeda svim visokim crkvenim školama na području Mletačke Republike osnovati katedre za arapski i ilirski jezik. U dekretu iz 1623. kojeg je izdao u ime pape Urbana VIII., zapovijedilo se neka se na svih crkvenim školama i crkvenim sveučilištima uz hebrejski, pučki i klasični grčki, kaldejski (aramejski) i arapski uči također i ilirski jezik. Presuda vrhovnog crkvenog suda, Svete Rote od 10. prosinca 1655. je riješila sve dvojbe oko toga na što se pojam "ilirski" odnosi: Ilirik su Dalmacija, uža Hrvatska, Bosna i Hercegovina te Slavonija i time je obilježila etnički prostor hrvatskog naroda.Zahvaljujući legendi o hrvatskoj braći Čehu, Lehu i Mehu, hrvatski je jezik izabran kao zajednički jezik na kojem će se u okviru katoličke obnove objavljivati crkvene knjige za potrebe slavenskih naroda. Ova je legenda u mladim fazama hrvatske političke misli prinijela tome da se hrvatstvo spoznavalo kroz slavenstvo (preko rada Vinka Pribojevića i Mavra Orbinija sve do Pavla Rittera Vitezovića). Istovremeno je osim funkcije kojom je uspostavila identitet, obavila funkciju razdvajanja (od Germana i Romana).Prvu operu napisao nam je njemački Židov na libreto Grka, a prva primadona bila je Mađarica. Prve povijesne romane pisao nam je češki Nijemac, a središnji lik narodnog preporoda bio je drugi Nijemac koji je sastavio pravopis po uzoru na trećeg Nijemca. Znanstveno nazivlje utemeljio nam je Slovak, imali smo pjesnike, pisce i skladatelje Slovence i Srbe, slikare Talijane....

U najnovijem dobu dolazi do raznih standardizacija jezika, uglavnom na štokavskoj osnovi, i usporedo s tim do pokušaja čišćenja jezika od posuđenica iz germanskih i romanskih, te iz turskog jezika; one se nerijetko zamjenjuju riječima posuđenima iz bližih slavenskih jezika (osobito češkoga: časopis, naslov, prednost, smjer, učinak, uloga, ured, zbirka…, kao i ruskoga: činovnik, iskren, odličan, opasan, poslovica, razočarati, strog, točka…). Istovremeno u jezik ulaze mnogi latinski i grčki termini. U 20. stoljeću dolazi do ulaska stanovitog broja riječi iz engleskoga (vikend, klub, tenk, boks…).

Ali kad vam netko postavi pitanje direktno u glavu, morate dati neki odgovor, a teško ćete izbjeći da s odgovorom nehotice ili namjerno ne servirate i neki stav,ne tjera vas da samo razmišljate, nego tjera vas da mijenjate svoj život. Zvuči nadobudno i pomalo goropadno..što ona uopće zna o životu?Osluškujte me. Sažmite u jednu rečenicu ono na što vas ta riječ poziva i donesite praktičnu odluku – što ćete učiniti u vezi s tim.
U hrvatskom jeziku postoje ove vrste riječi: imenice, glagoli, zamjenice, pridjevi, prijedlozi, prilozi, veznici, brojevi te riječi koje svrstavamo kao čestice.Promjenljive vrste riječi su imenice, glagoli, pridjevi i brojevi.U hrvatskom jeziku postoji sedam padeža: nominativ, akuzativ, genitiv, dativ, lokativ, instrumental i vokativ. Svojstvuje ih promjena nastavka u riječi, uz izuzetak lokativa, koji je istovjetan dativu (osim kod nekih zamjeničnih i pridjevskih oblika), ali zahtijeva prijedlog uz sebe (iako je nekada mogao stajati samostalno).Od brojeva, u hrvatskom postoje jednina, dvojina i množina.Množina u hrvatskom može biti kraća i dulja, s time da se prednost daje kraćoj množini. Postoji i oblik za brojivu i nebrojivu množinu, kao i oblik "zbirne množine" (stručni naziv je "zbirna imenica"), koji označava "veću gomilu, veću količinu" nečega.Rod imenica u hrvatskom jeziku može biti muški, ženski i srednji.Glagolska stanja u hrvatskom su radno i trpno (aktiv i pasiv).Vremena u hrvatskom jeziku su:Prošla: perfekt, aorist, imperfekt, pluskvamperfekt Sadašnje: prezent Buduća: futur, futur egzaktni (ili futur II), a u gramatikama prije Maretićeve bio je zabilježen i klasificiran i 3. oblik futura (v. u Šime Starčevića).Participa u hrvatskom jeziku imamo pet; nazivamo ih glagolskim prilozima i glagolskim pridjevima.Glagolski prilozi su sadašnji i prošli (particip prezenta i preterita aktiva I).Glagolski pridjevi su radni i trpni (particip preterita aktiva II i particip preterita pasiva). Particip prezenta aktiva se u književnom jeziku sačuvao u nekoliko riječi.Pomoćni glagoli u hrvatskom jeziku su biti i htjeti.Glagoli po vidu mogu biti svršeni te učestali i trajni (potonje dvoje nazivamo nesvršenima).


Hrvatski dijalekti /Pridjevi mogu biti određeni i neodređeni. Određeni oblik je samo u atributnoj uporabi, najčešće uz imenice...


Hrvatski je jezik sa purističkom tradicijom, odnosno jezik koji je težio naći prijevod tuđice, tako da i sam korijen, sama srž prevedenice bude hrvatska. Od tuđica koje postoje u hrvatskom jeziku, značajne su riječi iz latinskog, njemačkog, talijanskog, ruskog, mađarskog, turskog (perzijskog i arapskog preko njega), češkog, francuskog, a u novije vrijeme veliki je udar na hrvatski jezik od strane engleskog jezika.Hrvatski jezik kao sustav bitno je određen svojom narječnom osnovicom (štokavskim narječjem), a hrvatskomu je jeziku kao standardu narječna osnovica samo jezgra, koja za njega nije uvijek u svemu mjerodavna. Hrvatski jezik kao sustav određen je lingvistički, njime upravljaju jezične zakonitosti, a hrvatski jezik kao standard određen je sociolingvistički. Narav je jezika kao sustava savjetodavna, a jezika kao standarda zakonodavna.

Moje buđenja narodne svijesti?Očuvanje CRO identiteta sa raznim polaznim korijenima iz ostalih republika bivših vladara na području ovoga lonca zvan Balkan; kako je jezik bitna odrednica nacionalnog indentiteta, svoju su borbu usmjerili na očuvanje jezika. Da li se razumijemo kad govorim narodni jezik(stara tradicija ili usmena predaja mojih roditelja i rodbine i šire i uže) nije isto što i nacionalni indetitet po rođenju i učenju u školi po standardu.

Često čujem pitanje od laika a ne od akademika ili raznih profesora kako i na koji način ja govorim ili kojim jezikom?A sad ja postavljam sama podpitanje koliko je u mojoj memoriji ili znanju u glavi usvojeno svi oni standardi koji su učeni u školi ako ja većinu vremena provodim sa običnim pukom kojem nije zadatak da se bavi književnošć,gramatikom ,provjetom nego samo ovozemaljskim životom narodnim i običnim.Određenim pitanjima,podrugama ili podcjenjivanjima naravno da burno reagiram a ne sa ponosom,nisam kriva što neznalci se vole hraniti tuđim dušama na prokušane načine a ja uvijek "popušim" male potrese u svome umu i pokušavam objasniti iako ih vjerovatno to i ne zanima osim mojih reakcija.
Što je još tvrdoglavije u meni bila sam ljubitelj književnosti učena brastvu i jedinstvu i životu u miru u ženskom odgojnom sustavu i nasljeđu po DNA.Zabavlja me i dan danas upotrebljavati riječi koji su svi zaboravili ili zainatili zakopati radi takozvanog "političkog"nacionalnog indetiteta".Ako su svi oni bez fakulteta političkih znanosti laički postali profesionalni jezikoslovci e tad sa i ja postala akademska umjetnica. Bez uvreda ka njima okrećem i lijevi i desni obraz ali ne napadajte sa leđa**uža obitelj mi govori da stalno mašem bijelom zastavom i tražim neku pravicu i da moram najviše od svega šutjeti,trpati u lonac,patiti ,biti ogorčena ,isfrustrirana u nemogućnosti zaštititi sebe i druge ljude u svojoj blizini ne samo radi jezika nego i drugih potrebih životnih akcija kako na poslu tako i u društvu.


Gaj se zalaže za "čistoću" hrvatskog jezika: "dajte da krasni naš materinski jezik od smetja i izvarkov izčistimo".
 
 
 

O moj Gaju ; ovdje se ne radi o Juliju Cesaru**o standardu gramatike i pravopis kao i fonetski govoru ,žargonima,sprdalicama,narodnim poslovicama i ostalo.Ideal ili idealno bi bilo u vrijeme moga djetinjstva mene kao bebu zajedno sa majkom i ocem,bakom i djedom i cjelokupnim susjedstvom staviti u školske klupe da bi došlo do ukalupljenja ispravnog Hrvatskog jezika bez ijedne mrlje ili mane.Naši stari bi rekli odi Svjetlana u krasnu materinu**a svećenik bi ih zbog psovki izgrdio poput male nevine dječice.
Zašto sam započela raspravu koju do kraja života neću moći raspraviti**Reč domovini o hasnovitosti pisanja vu domorodnom jeziku
 
 

 
Europski narodni preporodi i nacionalna buđenja
albanskiarmenski • baskijski • bjeloruski • bretonski • bugarski • crnogorski • čerkeskičeškiestonskifinskigalicijski • hrvatski • irskitalijanskikatalonskilatvijskilitvanskimađarskimakedonski • norveški • njemački • poljskirumunjski • rusinski • slovačkislovenskisrpski • škotski • velški • ukrajinski


 
Da li Hrvatski nacionalni integracijski proces obuhvat seljaštva i niže gradske slojeve iz 20 .stoljeća jer ovo nije nacija društvenih elita*pod 5555 ili 6666 tisuća vrsta ideologija ili identiteta nekog plestva ili aristrokracije u procesu oblikovanja moderne nacije,upravne komunikacije unifikacije staleškog društvenog odnosa i vladarskog apsolutizma.
 
Politički nacionalizam nasuprot narodnih odlika ravnopravnih građana parcijalne kulturne tradicije.Politički programi ,sukobi i ciljevi??Zagovaratelji brzih i jednostavnih rješenja, prokleto dugoročna stvar**do bizarnih "kamena mudrosti", hipersvemirskih prečica do procvata društva - onu o "stručnjacima" koji bi trebali voditi državu (pozdrav Timu O., do neke moćnije verzije aplikacije Google translate). No, ostalo ih je još sasvim dovoljno, jednako zavodljivih i jednako nadohvat ruke, samo kad bi Hrvati progledali... U mraku, uz muziku, ples, šarene reflektore, burek i ulickane cirkusante predstava je uspjela. Publike je bilo malo, međutim cirkusante to nije smetalo, divili su se sami sebe, pa i nagradili su se pljeskom za naše junake i poštenjačine i nekoliko ljudi koje bi kooptirali u predsjedništvo i glavni odbor stranke.


Ljevica Hrvatske okupila je neke lijeve, regionalne i zelene stranke s težnjom popunjavanja političkoga prostora lijevo od centra koji je, prema mišljenju ove stranke, ispražnjeno skretanjem Socijaldemokratske partije Hrvatske ka centru, a katkad i udesno. Ljevica Hrvatske okuplja i pojedince, dio istinskih ljevičara, koji se ne odriču antifašizma, te pozitivnih tekovina samoupravnoga socijalizma (npr. besplatnoga školovanja), prihvaća dobra iskustva skandinavskih zemalja i ne prihvaća kapitalizam poput današnjega u Hrvatskoj, nego zapadnog tipa. Stranka je idejno bliska nezavisnom lijevom časopisu Novi Plamen.Ljevica Hrvatske zalaže se za ulazak Hrvatske u Europsku uniju na ravnopravnim temeljima.Prihvaća međunacionalnu toleranciju kao civilizacijsku osnovu ujedinjene Europe. Protivi se ulasku Hrvatske u NATO, kojega smatra imperijalističkom vojskom, prethodnicom ekonomskoga podjarmljivanja.

Politička desnica je sintagma kojom u aktualnom političkom životu označavamo uglavnom konzervativne struje unutar političkog spektra.
Politička desnica polazi od različitosti pojedinaca, pa stoga podržava ili prihvaća društvenu hijerarhiju.


Stoga smatra da proizlazi nejednakost kao "neizbježna", "prirodna", "normalna" i "poželjna".

Razlikuju se stavovi
klasične desnice

koja smatra opravdane razlika ljudi po nasljeđu i obiteljskoj tradiciji i
liberalne desnice

koja drži nejednakost samo opravdananom ako je rezultat poštenog tržišnog natjecanja.
Desni blok političkih stranaka obuhvaća široku paletu u koju spadaju monarhističke, aristokratske, teokratske, reakcionarne i kontrarevolucionarne stranke. Ekstremna desnica obuhvaća i fašizam ili nacionalni socijalizam odnosno nacizam. Međutim u ideologiji fašizma postoje elementi ljevice i desnice.


 
Hrvatske u emigraciji ujednačena, kreirana oko ideje rušenja komunističkog režima, socijalizma i samoupravljanja.I što danas imamo?Povijesnu ekskluzivu o prvom konceptu?

"Zemlja slobode i blagostanja. U hrvatskoj državi će svanuti hrvatskom narodu sloboda. Sloboda svima i sloboda svakom pojedincu. Svi državni i gospodarski napori i djelatnosti bit će usmjereni na što veće ostvarenje slobode i blagostanja cijelog društva. Ostvarit ćemo slobodu okupljanja, udruživanja i političkog djelovanja. Ostvarit ćemo slobodu misli i slobodu tiska. Ostvarit ćemo socijalnu pravdu - što znači, da ćemo iskorijeniti siromaštvo, omogućiti svakom građaninu Hrvatske život u takvom obilju, kakvo će imati svi stanovnici Hrvatske. U hrvatskoj državi ne će biti zapostavljenih slojeva, skupina i pojedinaca. Ostvarit ćemo pravo na rad, na školovanje, na zdravstvenu zaštitu, na stan prema broju članova obitelji. U hrvatskoj državi više nitko ne će biti progonjen zbog ispovijedanja vjere, zbog političkog uvjerenja ili svog podrijetla. Svi će građani Hrvatske biti potpuno jednaki pred zakonom, a pravosudni sustav će biti neovisan o vlasti i vezan isključivo na zakone. Policija će izgubiti svoje sadašnje povlastice. ISKORIJENIT ĆEMO KORUPCIJU. Hrvatska država će omogućiti nesmetan razvoj društvu i društvenim strukturama. Svatko će naći posla u svojoj domovini, i više nitko ne će morat napuštat svoju domovinu i odlazit u inozemstvo da bi preživio. Gospodarstvo. U hrvatskoj državi će biti ukinuto uništavanje seljačkog gospodarstva. Štoviše, sve ćemo učiniti, da seljačka gospodarstva napreduju. Hrvatski će radnici biti stvarni vlasnici svojih tvornica i stvarno će moći sami (bez miješanja države ili bilo koje partije) odlučivat o svojoj sudbini. Hrvatski će radnici sami odlučivat o svojim radnim mjestima, o plaćama, o upravljanju tvornica.
 
There is no return to the system of private capitalism (America) or the system of state capitalism (Yugoslavia). Private initiative in the economy will also be enabled. Policy. "We are at the heart of socialism, a real, inspired human life in socialism, full of beauty and justice, the one our grandparents wanted for us, a life free from lies and scourging its enemies. We are for the truth and the victory of true self-management, where we really will be in control of our voice in our area. We are not just in the words of social reform, we are in the reform of human relations ... We really want the reform of our country to dump everything that is unhealthy, reactionary and that it is spurning us....

 

Neumoljivo povijesno iskušenju funkcionalne opravdanosti postojanja određenih tvorevina, europske političke suradnje, nerijetko pokazuje da se iza zajedničke zastave, himne i drugih kvazidržavnih simbola kriju duboke političke podjele uvjetovane političkim interesima oblikovanima u stoljećima povijesti pod iznimno heterogenog političkog prostora.

Što je trajna neutralnost i što ona znači za neku državu?
To je institut međunarodnog prava kojim država preuzima obvezu da ostane trajno neutralna u bilo kojem postojećem ili budućem ratu. Institut trajne neutralnosti je nekad u povijesti bio vrlo značajan. Već između dva svjetska rata, a naročito u razdoblju Ujedinjenih naroda, agresivni rat postaje zabranjen svim državama, pa je u tom smislu iščezla razlika između trajno neutralnih i svih drugih država jer ni jedna država više nije mogla započeti agresivni rat da bi riješila neko pitanje.Da li možete ljudima to objasniti na izvornom Hrvatskom jeziku?

Da smo mi nastali na korijenima kroz povijest na programu različitih država,monarhija i unija kao i političkih sustava*.
Da je sve to u korijenu ustava republike Hrvatske jer se već stolječima naučava i pročava na raznim fakultetima diljem cijelog svijeta a ne samo na ovoj tratini,da je teško stvoriti balans radi ravnopravnosti državnih sustava i potpisanih ugovora radi opstanka bilo koje punopravne članice EU jer smo u različitim snagama evolucije ili lakše rečeno razvoja države ili republike i da je kroz povjest dokazano da je unija jača,raznobojnija i različitija da se vječno dešava nadogradnja i spoznavanje kroz taj način upravljanja kao i bolja saradnja radi upravo onoga što većina stalno kopa po povjesti da bi uzrokovala u vrijeme raznih kriza pogotovo ekonomskih razdore u ime moći prava za koji mala kolicina jakih misli da je u pravu.A zaboravljate i da smo dužnici*kome ili čemu??Onima sa kojima ste i prije 2000 godina i prije krista potpisivali ugovore,pozajmivali i jaukali upomoć -gušimo se u krvi*. To ne znači da ste sužnji*ili sluge,roba ili robovi kako se danas neke face vole igrati riječima.Jeste izvojevali ste ratove više puta kroz stoljeća ali cijena postoji a ne radi se o uslugama u oružiju,novcu ili novoj kupovini državnog zemljišta ili kapitalizmu,socijalizmu ili tko zna netko pismeniji ili mudriji govornik"školovani sa fakultetom * još dodao na ovo kao točku na X,W,Z a ne I.
 
Davorijanke ili Budnice su tu da vas drže čilima i zdrave pameti,snažnima kad se umorite od rada i da nepadate pod loše raspoloženje pod teretom svakodnevnog života ali da li znate kad su one napisane ;mislim u kojem stoljeću ili tisućljeću?Kao i raskalašeni Bećarci;)drmeži i poskočice i pojedine doskočice.Reče mi frendica "koji jarac pišeš na Engleskom"?Ona nema vremena niti zna prevoditi.Možda želim da me i ostatak svijeta razumije;iako sam bijela a oni možda crni,crveni,žuti ili više obojani korijenski sa drugačijom povjesti,životom,državom i jezikom.Jer ni bijelo nije svuda ista boja kao ni crna kao i crvena ,plava ili zelena.Postoje milijuni nijansi kao i bilijuni planetarnih sistema ili sazviježđa.Ali izvorno je izvorno pa će i ostati u ovome obliku a vi navratite i pročitajte.Teško je pisati u dvije verzije na dva jezika pogotovo kad nisi plaćen za to.(e to ja zovem moj način volontiranja za dobrobiti svih ljudi)Kažu da su atomi neutralni kao i većina tvari na Zemljini neutralno električno nabijene.Neutralnost je oblik stajališta koji znači ne zauzimanje bilo čije strane u nekom sukobu, sporu i slično.Neutralnost (ili preciznije objektivnost) se u svakodnevnom životu zahtijeva od sudaca.Pravilo je da članci trebaju biti pisani s nepristranoga gledišta. Nepristranost mora biti jasno izražena u navođenju više različitih mišljenja.Pravilo nepristranog stajališta kaže da članci moraju zastupati sva gledišta, ali članak se ne smije opredjeljivati ni za jedno gledište.To opet ne znači da je moguće napisati članak s isključivo jednog, nepristranog, objektivnog gledišta. Ova smjernica kaže da moramo ravnopravno predstaviti sva mišljenja te da naš članak ne smije izjaviti, podrazumijevati da je neka strana u pravu. Ako o pojedinim člancima postoji spor, o njemu se argumentirano raspravlja na stranici za razgovor.


To je u svakom slučaju poželjno kako se rasprava o objektivnosti članka ne bi pretvorila u osobni sukob, što je ishod nekih uređivačkih sporova.
Ovo kako i na koji način ja pišem nemože se nazvati općom enciklopedijom iako pripada jednim od zbirki obrađenog znanja na moj način i ne radi se o nepristranom gledištu.Naravno, stopostotno slaganje nije moguće; u svijetu ima ideologa koji neće prihvatiti nikakav opis koji se razlikuje od gledišta koje nameću oni sami. Možete tražiti takvu vrstu pisanja koja je po volji općenito razboritim ljudima koji se eventualno ne slažu oko određenih točaka ali ja vam to ne mogu pružiti.Mogu samo iznjeti moje ljudsko znanje na određenoj općoj razini ka svakoj temi gdje postoje različita gledišta, svako gledište predstavlja različitu predodžbu o onome što je istina, a u mjeri u kojoj je to gledište suprotstavljeno drugim gledištima, pristaše smatraju da su druga gledišta kriva i da zato nisu znanje. Kad postoji neslaganje oko istine, postoji i neslaganje oko onoga što sačinjava znanje.u tom smislu, ono što se "zna" neprestano se mijenja kako prolazi vrijeme, a kad koristimo riječ "znati", često je stavljamo pod navodnike. U srednjem smo vijeku "znali" da demoni izazivaju bolesti. Danas "znamo" nešto drugo.Kad se piše s nepristranog gledišta, predstavljaju se kontroverzna pitanja bez zauzimanja strana; da bi se to učinilo, obično je dovoljno predstaviti sukobljene stavove na način koji je manje-više prihvatljiv umjesto da se ostvaruju, sukobi.Nepristrano gledište nije politika "razdvojenih ali ravnopravnih". Činjenice su nepristrane same po sebi, ali puko gomilanje činjenica ne može biti nepristrano gledište. Ako se u članku prikažu samo povoljne činjenice vezane uz neko gledište, to i dalje nije nepristran članak.
Preispitavanje teme i na osnovu svog proučavanja donosenje određenih zaključaka-obilježe se predloškom (Neutralnost) ili predloškom (jednostrano )uz precizno obrazloženje na stranici trenutno je nemoguće simbolično označiti.