DIY urbani agenti promjene mjerila vrijednosti stabilnosti tečaja kune prema euru kao nominalno sidro monetarne Regionalne politike višegodišnje financijskih okvira i druga najveća stavka u proračunu Europske unije

Val vrućina u Hrvatskoj odnio nekoliko života, kolabiraju i mladi ljudi, liječnici upozoravaju na oprez...

 
Iskreno jučer sam se pomalo udaljila od politike;oni svi odoše na plaćene godišnje a ja trebam da se nerviram..
E *I 'ovako mi je i previše ova pasja vrućina.
Od jučer sam proglasila svoju samostalnost i neovisnost na temelju Ustavne odluke o suverenosti i samostalnosti Republike .
Proglašavam moratorij i menopauzu na Odluku o raskidu svih državno-pravnih sveza na temelju kojih je zajedno s ostalim republikama i pokrajinama tvorila dosadašnju SFRJ a parlament i vlade svih država pozvani ste da prihvatite i priznaju taj čin slobodne volje.Preambulu uvrštena i odrednica o pravednom, oslobodilačkom i obrambenom Domovinskom ratu u Međunarodnim odnosima.Nova Strategiju moje nacionalne sigurnosti i Strategiju obrane.

Ovo sve odlično zvuči u teoriji*Ali radi se na razvoju ciljeva ,ojačanju gospodarstva i poboljšanju životnog uvjeta ove pučanke.*
 
 
 
 
Moja predstavnička i izvršna funkcija. Ona predstavlja i zastupa Republiku Hrvatsku u zemlji i inozemstvu. Nadležna je za obranu neovisnosti i teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske, kao i za stabilno, normalno i usklađeno djelovanje državne vlasti.
U razdoblju sam nacionalne i kulturne homogenizacije unutar hrvatskog narodnog preporoda,ujedinjavanjem zemalja i većom samostalnošću prisiljena podijeliti suverenitet u monarhiji suvremenom građanskom društvu.Sabor je izjednačio sve građane Kraljevine bez obzira na vjersku pripadnost. Zakonom donesenim 14. siječnja 1875. zajamčena je sloboda sastajanja, sloboda tiska i druge demokratske slobode.

Izvukavši pouku iz dotadašnjeg saveza odlučila je pokušati pridobiti i jedne i druge "za našu stvar". Za Priključenje Istre i Dalmacije Hrvatskoj i Slavoniji, reformu izbornog zakona, neovisnost sudstva i novu reviziju Nagodbe te svojim aktivnostima u Saboru uzburkati široke mase, postati tumač njihovih političkih i socijalnih zahtjeva te je tako bila legalni odušak javnog mnijenja u borbi protiv tuđinskog sustava izvršne vlasti svojim manje-više normalnim djelovanjem te pogotovo slobodom govora predstavljala je poveznicu između kralja i zemaljske vlade u Zagrebu.

Što se promijenilo nastupom politike novog kursa te su otad počeli gotovo isključivo govoriti hrvatskim?
 
Ovo ipak nije Središnji ured za defenzivnu doglasnu službu*,"elektrificiran" pod "zajedničkim poslovima" "sezonskog" javnog prijevoza konjskim omnibusima do Jadranske obale*


Samo je u SAD između 1901. i 1913. iz Hrvatske iselilo 329.251 stanovnika, što je, doduše, ublažilo posvemašnje siromaštvo i agrarnu prenapučenost koja je u to vrijeme vladala u hrvatskim selima, ali je Hrvatsku osiromašilo za najvitalniji dio njezinog stanovništva.Nagodbom 1868. određeno je da će Hrvatska samostalno raspolagati s 45% svojih poreznih prihoda (u koje nisu ubrojene carine i trošarine na vino i meso, okvalificirane kao zajednički prihod),dok će ujedno morati platiti 6,44% za zajedničke, austro-ugarske poslove (tzv. kvota). 55% hrvatskih prihoda odlazilo je u Budimpeštu za pokrivanje troškova hrvatsko-ugarske državne zajednice...

 

Zastava je "crveno-bijelo-modra u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji narodna zastava, koja se sa sjedinjenim grbovima kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije, proviđena krunom sv. Stjepana, u poslovima autonomnim imade upotrebljavati za službenu zastavu.

 

Veto (lat.), zabrana, pravo nekog subjekta, npr. države članice u međunarodnim organizacijama, političkog djelatnika na nacionalnoj ili regionalnoj razini i sl., da pod određenim, pravno uređenim uvjetima, zaustavi donošenje neke odluke, izglasavanje neke rezolucije, zakona i sl. ako procijeni da to nije u njegovu ili općem interesu.U nekim slučajevima težinu veta ima i ne pristajanje na neke odluke, npr. u Europskoj Uniji.
 
Hrvatska kuhinja je heterogena i iz toga razloga poznata kao regionalna kuhinja jer svaki dio Hrvatske ima svoju kulinarsku tradiciju. Kuhinja u unutrašnjosti ima više sličnosti s austrougarskom kuhinjom i ponegdje turskom kuhinjom. Na hrvatskom Jadranu su vidljivi utjecaji antičke i ilirske kuhinje, a kasnije i mediteranske kuhinje, poglavito talijanske i francuske kuhinje.
 
 
 
 

Zašto navodim ove primjere*poneke od tadašnjih praksi se i danas dešavaju naravno sa drugačijim brojkama,imenicama i predikatima.

 
I sad ;nisam u tvrdoj politici ili političarka u smislu profesije a nerviram se kao pas.A nije mi ni zabavno još od 1973.Kako je lako čovjeka stvarno izdresirati i pretvori u čudo.Mislite da će poslušati mene,kao jedno od njihove pametne djece.Bez titule ja sam samo povjetarac.
Na koji ja to način vidim i čitam ono što piše;to je kao i da tražite da vam ja oživim mozak Nikole Tesle.A što mislite kako čitaju oni Metuzalemi Hrvatski koji danas pune 99 godina;vjerovatno bi svi zaplakali zbog toga.Šute i gledaju kao i ja koja sam uduplo mlađa.Potrošili smo se noseći beton u kantama gradeći silos od "Slobode" u donjem gradu kao i noseći vreće na golim križima ili plećima od 50 i više kilograma ili teške gusane ili željezne kade u Olt-u..sad neka i oni malo rade..a o ratovima zadržaćemo svoj jad za sebe same.A neki nisu imali ni 15 godina...
 
I sad ja prisiljena da čitam i proučavam regionalnu politiku EU,uglavnom iz kratkih tekstova prepoznajem da negdje opasno griješe i curi im novac u neke bespotrebne rupe.
 
Da li je to jedinstvena je međuvladina i nadnacionalna zajednica europskih država, nastala kao rezultat procesa suradnje i integracije koji je započeo 1951. godine između šest država (Belgije, Francuske, Njemačke, Italije, Luksemburga i Nizozemske)EOna danas broji 28 država članica. Prostire se na 4.381.324 km2, a broji oko 508 milijuna stanovnika,usmjerena je na regije i gradove EU-a, a cilj joj je strateškim ulaganjima unaprijediti gospodarski rast i poboljšati kvalitetu života. Istodobno služi i kao oblik solidarnosti namijenjen podupiranju slabije razvijenih regija.

 
zloguko prognozirajući uvod "...politički i povijesni smisao integracije obilježen burnom interakcijom država koje i same posljednja dva stoljeća intenzivno formiraju nacionalnu svijest sa pozitivnim, ali i negativnim predznakama''

Ukupni bruto nacionalni dohodak država članica''da li je to ''propali eksperiment i gotova stvar'' ili je Nerazmjer u veličini zemalja i gospodarskom razvoju ili  treba utvrditi okvir za daljnju trilateralnu, regionalnu i multilateralnu suradnju na proširenju i poticanju koristi bilo kojeg novog Sporazuma.

 
 
 "Nakon Brexita poželjni bi bili Polxit, Hongrexit, Roumaxit, Bulgxit", kazao je u srijedu valonski premijer Paul Magnette.
Izjavom kako smatra da bi Poljska, Mađarska, Rumunjska i Bugarska trebale napustiti Europsku uniju, Magnette je ponovno uzburkao duhove u ionako trusnoj Europskoj uniji.
Valonija je jedna od federalnih sastavnica Kraljevine Belgije, frankofona, pa i siromašnija od Flandrije, a u središte interesa svih zemalja članica došla je krajem prošle godine kad je odlučila glasati protiv potpisivanja sporazuma o slobodnoj trgovini s Kanadom (CETA).
Baš kada je britanski Parlament odobrio Brexit, istoga tog dana, Valonac je dolio ulje na vatru. Spomenuvši da bi, nakon odlaska Velike Britanije, za navedene države- ali čak i Švedsku i Dansku- bilo bolje da svoj odnos s EU definiraju sporazumom o patnerstvu.Nije jasno u kakvoj bi se situaciji našli Grčka ili Portugal, članice eurozone, ali još uvijek s financijskim problemima, odnosno bi li one bile u “prvoj brzini”, dakle središnjici, ili bi bile prebačene u “drugu brzinu”, na periferiju.

Osim globalnih organizacija, u svijetu je formiran i velik broj regionalnih organizacija koje djeluju na svim kontinentima. Početni oblik integracije bilo je formiranje Zone slobodne trgovine, zatim Carinske unije, Zajedničkog tržišta, Monetarne unije, pa sve do najsloženijeg oblika Ekonomske unije. Danas sve zemlje svijeta sudjeluju u nekim oblicima integracija, dok su neke članice i više regionalnih organizacija. Proces integracije nije lak i jednostavan put, već dugotrajan i složen. Neki od razloga zašto se zemlje odlučuju ući u razne regionalne ekonomske organizacije su proširenje svog tržišta, povećanje konkurentnosti, bolje korištenje resursa, efikasnija proizvodnja i sl. Integracija podrazumijeva da se zemlje članice prilagode određenim pravilima, te da se povežu u smislu razvijanje međusobne suradnje i da tako ostvare cilj radi kojeg se organizacija i formirala.
 
 
 

značajne gospodarske, socijalne i teritorijalne razlike koje postoje i Hrvatska nakon godina pregovora, priprema i reformi

Jaz između razvijenih i manje razvijenih regija, odnosno zemalja članica, mnogostruko se povećao slijedom petog proširenja Europske unije iz 2004. godine kada se EU proširila na 10 zemalja mahom iz srednje i istočne Europe te ponovno 2007. godine kada su u Uniju ušle Bugarska i Rumunjska.
 
 
Cilj 1., odnosno konvergentnost, odnosi se na financiranje razvojnih projekata i infrastrukture te jačanja gospodarskog i ljudskih kapaciteta u najmanje razvijenim regijama i zemljama članicama. Od ukupne alokacije Kohezijske politike otprilike 81,5% usmjereno je na ostvarenje cilja konvergencije. Cilj 2. regionalna konkurentnost i zapošljavanje odnosi se na financiranje inovacija, promicanje društva znanja, poduzetništva, zaštite okoliša te jačanje zapošljivosti kroz različite vrste ulaganja u ljudske resurse. Ukupno 16% sredstava Kohezijske politike odnosi se na ostvarenje Cilja 2. Cilj 3. europska teritorijalna suradnja odnosi se na poticanje projekata prekogranične i transnacionalne suradnje gdje na zajedničkim projektima sudjeluju partneri iz pograničnih regija dvije ili više zemalja članica. Na cilj 3. odnosi se otprilike 2,5% predviđene ukupne alokacije Kohezijske politike.
 

Što je to svojevrstan razvojni poklon-u pitanju su kapaciteti podignuti još za SFR Jugoslavije, nerijetko grandioznih proporcija-hipoteza o racionalnosti ljudskog djelovanja*
 

U devetnaestom stoljeću slobodna trgovina omogućila dolazak velikom broju novih poduzetnika na tržište što je ojačalo konkurenciju na tržištu i utjecalo na sniženje cijena, troškova poslovanja i poboljšanje usluge. Međutim, razvojem tržišta pronalaze se razna nepoštena sredstva za privlačenje potrošača (koristi se neznanje potrošača) i razna sredstva kojima se stječu koristi na štetu konkurencije i cijelog gospodarstva. Stoga je bitna intervencija države da se zaštiti solidan trgovac od nesolidnog, i pošten trgovac od nepoštenog.Za svako područje ljudskog djelovanja mogu se postaviti ciljevi koji se žele ostvariti u određenom vremenskom razdoblju. Ciljevi su također svojevrsni planovi koji su visoko rangirani u hijerarhiji planova i to na drugoj poziciji, iza svrhe i/ili misije, a ispred strategija. Politikom se usmjerava razmišljanje u odlučivanju kako bi odluke koje se donose bile usklađene s postavljenim ciljevima i doprinosile njihovu ostvarivanju.
 
 
 
 
Veći stupanj određenosti, stabilnosti sigurnosti i dosljednosti ekonomske politike se postiže kad su interesi pojedinih krajeva u jednoj zemlji i pojedinih društvenih slojeva više uravnoteženi i što je cilj, za kojim država teži, postao istovremeno i svjestan cilj što širih slojeva stanovništva, što većeg broja građana jedne zemlje .*
 
Motivacijska aktivnost 10 minuta
 
a) Izrezat ćemo kiseliju i slađu jabuku na kriške te ih ponuditi učenicima. Kušajući i uživajući u okusu slatke jabuke, neki će se učenici namrštiti zbog kiselosti druge jabuke. Možda ju neće ni pojesti. Zaključit ćemo: Nije svaka jabuka slatka.
b) Ponudit ćemo učenike bombonima. Među slatkim bombonima stavit ćemo i jedan ljuti ili kiseli… Zaključit ćemo: Nije svaki bombon sladak.
 
Svaki dan primamo neke informacije. Jesu li sve informacije koje primamo dobre? Možda neke i nisu!?
Kako razlikovati dobre i loše informacije?
 
 
 
Prvih sto najtraženijih pojmova na hrvatskoj inačici Wikipedije pokazuje i interes za prošlost i budućnost naše zemlje, pa se tako Ante Gotovina našao na 23. mjestu, Domovinski rat na 24. mjestu, Bitka za Vukovar na tridesetom, dok je Europska unija zasjela na visoku 11. poziciju. No očito da nam neke osnove nisu još dobro sjele jer je primjerice Hrvatska abeceda zasjela na 36. poziciju, zemljopis Hrvatske nalazi se na 50. mjestu najtraženijih pojmova, dok su se u prvih sto smjestili i Grb RH, gramatika te pravopis hrvatskog jezika, kao i Hrvatski jezik.
 
 
 
Liberalniji tolerantniji i fleksibilniji na međugeneracijskim razlikama, stavovima slični starijima, a istovremeno težnja zadržavanju mladocentričnosti(buntovni dio društva.)
Izjave zvuče jako moćno. Pomislim, pa da, mlada sam i želim mijenjati svijet, ne želim reproducirati ustaljene, višestruko dokazano nefunkcionalne i neracionalne obrasce ponašanja, ne želim podržavati diskriminirajuće i nasilne institucije i običaje, ne želim biti dio društvene nepravde, ne želim zabijati glavu u pijesak, ne želim preko drugih doći do statusa, ne želim... Pa, čini se da mnogi mladi oko mene tako ne misle. I upravo zato su mit o mladima i rečenice s početka teksta jedna wishfull zbilja... Sve dok se svi ne odlučimo da postane istinska zbilja.
U ovom kontekstu nisu ・otkrivena topla voda・ već nešto što je perzistentno prisutno u skupinama koji ne žive nužno na ovim prostorima. Predstavljeni kao raznolika skupina individualaca/ki koja je u istraživanjima definirana isključivo dobnom granicom,perspektiva kritičkog gledanja na ulazak u svijet kao procesa ukalupljivanja u očekivane društvene okvire.Utjecaj tranzicije i globalizacije,društvenim okvirima,neizvjesnošću i fragmentiranjem što s jedne strane mogu biti posljedice nezadovoljstva i letargije..
Je li ovo društvo svjesno prolaznosti vremena i je li svjesno da ti isti mladi predstavljaju buduću skupinu relevantnih društvenih aktera koji će se nalaziti na istim pozicijama na kojima se nalaze današnji društveni akteri?
 
Vrijeme prolazi, a pozicije moći su promjenjive... Vjerujete li u iznenađenja?
 
sve su to problemi koje primjećujemo i koji nas žuljaju*zar stalno održavamo status quo"?