Posts

Showing posts from October, 2017

dobri momci i loši momci u Mnogim oblicima, veličinama i bojama Sport, zabava i zrakoplovni triatlon i intrige sa ciljevima*

moj Diplomski sveučilišni studij sa inventarizacijom sitnog inventara-naziv ljudski resurs “Marketing u turizmu,, , “Menadžment u

kićenost bez pokrića**To su cool mjesta, kako kaže "Slatkorječivi, tamo gdje ti izaziš je dosadno, bezveze, i ne predlaži više! level do¨¨

dozvola svijeta za Taj zatvor u kojem sjedite i putovanje po autocesti po kojoj jure anđeli na duhovnomu nomadizmu zalutali u tuđi i nerazumljivi svijet, u kojem više ne nalazite svoju nastambu, stan i hranu